Coraz więcej Polaków ogłasza upadłość konsumencką

Upadłość konsumencka, zadłużenie, długi, pieniądze,

Zmiany w przepisach prawnych, obowiązujące od stycznia 2015 roku spowodowały, że coraz więcej Polaków ogłasza upadłość konsumencką. Jak wynika z danych BIG Info Monitor i BIK, w ubiegłym roku bankructwo ogłosiło ponad 2100 osób. Jak przyznają eksperci, to dotychczasowy rekord.

Nowe przepisy korzystne dla konsumentów

Znowelizowane przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego weszły w życie 1 stycznia 2015 roku. Poprzednia ustawa była niezwykle rygorystyczna, dlatego niewielu konsumentów mogło skorzystać z możliwości ogłoszenia bankructwa. Nowe przepisy wprowadzają szereg korzystnych zmian:
• Opłata podstawowa za przeprowadzenie postępowania upadłościowego zmniejszyła się z 200 do 30 zł.
• Dłużnik może zaciągnąć “pożyczkę” ze Skarbu Państwa na opłacenie procedury ogłoszenia upadłości konsumenckiej, której koszt wynosi nawet kilka tysięcy złotych. W szczególnych przypadkach sąd ma prawo całkowicie umorzyć spłatę zaciągniętego zobowiązania.
• Nowe prawo umożliwia zawarcie porozumienia z wierzycielem w celu pozostawienia dłużnikowi nieruchomości. Dotychczas konsumenci ogłaszający upadłość bardzo często tracili mieszkanie lub posiadaną nieruchomość.
• W przypadku sprzedaży nieruchomości, dłużnik otrzyma pieniądze na spłatę czynszu przez dwa lata, a nie jak do tej pory – roku.
• Zmniejszył się również okres oddawania długu z 5 do 3 lat. W szczególnych okolicznościach, takich jak ciężka choroba dłużnika lub śmierć osoby, która zapewniała rodzinie największy dochód, sąd ma prawo całkowicie umorzyć posiadane długi.

Przeciętny bankrut to kobieta pochodząca z Mazowsza

Zmiany wynikające z wprowadzenia nowych przepisów spowodowały, że ilość ogłaszanych upadłości konsumenckich zaczęła rosnąć lawinowo. Szczegółowe dane na temat polskich bankrutów zebrał BIG Info Monitor oraz BIK. Z opublikowanego na początku br. raportu wynika, że z upadłości najczęściej korzystają osoby pomiędzy 36 a 45 rokiem życia, aktywne zawodowo, które mają na swoim utrzymaniu rodzinę. Jednocześnie jest to grupa posiadająca największe długi (średnio 297 tyś zł na osobę). Według raportu wśród osób ogłaszających upadłość, niemalże 60% to kobiety, a najwięcej bankrutów zamieszkuje województwo mazowieckie.

Brak komentarzy

Dodaj opinie

Szybkie pożyczki