KRUK sprawdził naszą wiedzę na temat finansów

kruk oszczędności, ile oszczędzamy miesięcznie

Jedna z największych firm windykacyjnych w Polsce, Grupa KRUK, przeprowadziła badanie, w którym sprawdziła, jaki jest zakres naszej wiedzy finansowej. Niestety, okazuje się, że tylko nieliczni z nas mogą się pochwalić znajomością przepisów prawnych. Nieco lepiej radzimy sobie z planowaniem domowego budżetu oraz udzielaniem wsparcia osobom zadłużonym.

KRUK S.A. to międzynarodowa grupa finansowa zajmująca się zarządzaniem wierzytelnościami. Firma stara się, jak najlepiej wspierać osoby zadłużone, dlatego prowadzi szeroką działalność edukacyjną. W ostatnim badaniu przeprowadzonym przez TNS na zlecenie Grupy KRUK postanowiono sprawdzić, czy Polacy posiadają wiedzę na temat finansów oraz w jaki sposób udzielają pomocy swoim bliskim, którzy zmagają się z problemem zadłużenia. Jak pokazuje raport “Międzypokoleniowe rozmowy o długach”, 95% respondentów byłoby gotowych udzielić pomocy niematerialnej osobom, które nie mogą sobie poradzić z oddaniem należności.

O tym, w jaki sposób moglibyśmy wesprzeć osoby zadłużone, decyduje nasz wiek oraz płeć. Jak wynika z omawianego badania 45% kobiet i 32% mężczyzn chętnie powie osobie zadłużonej, w jaki sposób należy planować domowy budżet. Ponad 40% seniorów (osoby powyżej 50 roku życia) może podzielić się z osobą zadłużoną swoją wiedzą i doświadczeniem życiowym. Dla porównania podobną deklarację złożył jedynie co piąty dwudziestolatek. Jednocześnie młodzi ludzie (w wieku 18-29 lat) znacznie częściej przyznają, że mogliby pomóc osobie z trudnościami finansowymi, pokazując jej, jak korzystać z bankowości mobilnej lub internetu. Chociaż tylko 16% Polaków uznało, że posiada wiedzę na temat finansów, niemal 30% badanych jest gotowych motywować swoich bliskich do spłaty zadłużenia, a kolejne 21% zaoferowałoby swoją pomoc w przeprowadzeniu rozmowy z wierzycielem.

Brak komentarzy

Dodaj opinie

Szybkie pożyczki