Nowe przepisy dotyczące reklamowania pożyczek

reklama firm pożyczkowych nowe przepisy

Ministerstwo Finansów zamierza zmienić zasady określające sposób reklamowania pożyczek. Zniknąć ma przede wszystkim drobny druk, którym zapisywane są najważniejsze warunki umów pożyczkowych.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o kredycie hipotecznym, który określa, w jaki sposób banki i firmy pożyczkowe mają reklamować swoje produkty. Zmiany dotyczą przede wszystkim sposobu informowania klientów o kosztach związanych z udzieleniem zobowiązania. Nowa ustawa przewiduje, że jeśli w reklamie pojawi się wysokość oprocentowania, bank lub firma pożyczkowa ma również obowiązek podać pozostałe dane na temat kredytu lub pożyczki w sposób “co najmniej tak samo widoczny, czytelny i słyszalny”.

W tej chwili przepisy mówią wyraźnie, jakie informacje powinny się znaleźć w przekazach reklamowych dotyczących kredytów konsumenckich. Jeśli reklama mówi o kosztach zobowiązania, musi również uwzględnić całkowitą kwotę kredytu, czyli wskaźnik RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania). Ustawa nakazuje również, aby informacje te były podane w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny. Niestety, w praktyce instytucje udzielające pożyczek nie zawsze stosują się do tych przepisów. Komunikaty informujące o całkowitym koszcie kredytu są zapisywane małą czcionką i wyświetlane na tyle krótko, że widz nie jest w stanie dokładnie ich przeczytać. Co prawda Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stara się reagować na łamanie prawa, o czym świadczy kara nałożona w tym roku na cztery banki i jedną firmę pożyczkową, jednak nowa ustawa miałaby całkowicie wyeliminować problem niejasnych i nieuczciwych zapisów w reklamach.

Brak komentarzy

Dodaj opinie

Szybkie pożyczki