Pieniądze z programu 500+ Polacy przeznaczają na edukację i bieżące potrzeby

program dla rodzin, 500+, 500 zł, program socjalny, socjal dla rodzin

Program “Rodzina 500+” od początku wzbudzał liczne kontrowersje. Obawiano się, że Polacy będą niewłaściwie gospodarować dodatkowymi pieniędzmi. Tymczasem, jak pokazuje badanie TNS przeprowadzone na zlecenie Związku Banków Polskich, rządowe środki zostają przeznaczone głównie na zaspokojenie bieżących potrzeb oraz edukację.

Od 1 kwietnia 2016 roku ruszył program “Rodzina 500+”. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci przewiduje, że osoby posiadające dwoje lub więcej dzieci otrzymają pomoc finansową w wysokości 500 zł miesięcznie na każde z nich, bez względu na dochód. Rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 800 zł netto (lub 1200 zł netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego) otrzymają świadczenie także na pierwsze lub jedyne dziecko. Pieniądze będą wypłacane do czasu aż dziecko/dzieci osiągną pełnoletność.

Po pół roku działania programu postanowiono sprawdzić, na co Polacy przeznaczają pobierane świadczenia. Według badania przygotowanego przez TNS na zlecenie Związku Banków Polskich ponad połowa ankietowanych finansuje za dodatkowe pieniądze edukację swoich dzieci. 49% respondentów przyznało, że rządowe fundusze służą im na pokrycie bieżących potrzeb. Niemal co czwarty Polak biorący udział w badaniu wydaje dodatkowe pieniądze na zdrowie. Na kolejnych miejscach ankiety znalazły się dobra konsumpcyjne (15% odpowiedzi), kultura i podróże (11%) oraz dobra trwałego użytku (8%). Po kilka procent badanych zadeklarowało, że otrzymywane świadczenie przeznacza na mieszkanie, kupno samochodu oraz spłatę kredytu. Ankietowanych zapytano również, czy gromadzą otrzymywane środki na przyszłość swoich dzieci. Pomimo propozycji rządu, aby rodzice inwestowali pieniądze z programu 500+ w korzystnie oprocentowane obligacje, znaczna część Polaków przyznała, że nic nie odkłada, albo oszczędza jedynie niewielki odsetek otrzymywanego świadczenia.

Brak komentarzy

Dodaj opinie

Szybkie pożyczki