Polacy wydają na zdrowie ponad 800 zł w ciągu trzech miesięcy

Wydatki na zdrowie, pieniądze, Polacy, domowy budżet

Jak wynika z badania opublikowanego przez CBOS wydatki na leki, wizyty u specjalistów oraz zakup sprzętu medycznego wynoszą Polaków średnio 807,15 zł w przeliczeniu na gospodarstwo domowe. Kwota, jaką przeznaczamy na leczenie stomatologiczne, jest uzależniona od miejsca naszego zamieszkania, wieku oraz wykształcenia.

Według omawianego badania najwięcej pieniędzy przeznaczamy na kupno lekarstw. W ciągu trzech miesięcy, które poddano analizie, wydatki na leki zalecane przez lekarza kosztowały jedno gospodarstwo domowe średnio 417,20 zł. Jednocześnie 12% respondentów przyznało, że nie przeznaczyło na ten cel nawet złotówki. Większość Polaków nie finansuje samodzielnie leczenia, badań ogólnych i specjalistycznych. 60% przebadanych gospodarstw w ogóle nie uwzględniło tych wydatków w swoim budżecie, natomiast średnia kwota przeznaczana na badania to 148,54 zł. Tylko 10% badanych zadeklarowało, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy kupiło sprzęt rehabilitacyjny lub medyczny. Ankietowani wydali na ten cel zaledwie 30 zł. Łącznie na zakup lekarstw, konsultacje z lekarzami oraz sprzęt medyczny wydaliśmy nieco ponad 800 zł.

Badanie przygotowane przez CBOS pokazuje także, że Polacy rzadko korzystają z płatnych usług stomatologa, protetyka itp. W ostatnich trzech miesiącach poprzedzających ankietę za wizytę u dentysty zapłaciło niemal 40% badanych, przeznaczając na ten cel średnio 212,02 zł. Najmniej na wizyty u dentysty wydają osoby starsze (ok. 77 zł na gospodarstwo domowe), a najwięcej osoby w wieku średnim. Trzydziesto- i czterdziestolatkowie przeznaczyli na usługi stomatologiczne ok. 325 zł. Wydatki na dentystę są ściśle związane z posiadanym wykształceniem i miejscem zamieszkania. Osoby z wyższym wykształceniem oraz te zamieszkujące duże miasta wydają na leczenie stomatologiczne znacznie więcej niż osoby z wykształceniem zawodowym oraz mieszkańcy wsi.

Brak komentarzy

Dodaj opinie

Szybkie pożyczki