Popularność Providenta spada

Popularność pożyczek spada

Provident, będący liderem wśród polskich firm pożyczkowych, odnotował w ubiegłym roku spadek przychodów o ponad 13%. Pogarszającego się stanu finansowego spółki nie poprawia z pewnością fakt wejścia wraz z początkiem marca b.r. nowelizacji ustawy antylichwiarskiej. Co zamierza pożyczkowy gigant?

Co dalej z pożyczkami domowymi?

O sukcesie Providenta zadecydowało przede wszystkim udzielanie przez firmę pożyczek bezpośrednio w domu klienta. Możliwość wypełnienia wszystkich formalności bez potrzeby wizyty w banku oraz przekazywanie pieniędzy „z ręki do ręki” wniosły nową jakość na polskim rynku pożyczkowym. W 2014 roku przychody Providenta oszacowano na ponad 308 mln funtów, co uplasowało firmę na pierwszym miejscu wśród firm oferujących pożyczki krótkoterminowe.

Wraz z wejściem 11 marca 2016 roku nowelizacji tzw. „ustawy antylichwiarskiej”, sytuacja Providenta może się gwałtownie zmienić. Regulacja przewiduje, że opłaty pozaodsetkowe (w tym obsługa domowa, z której Provident czerpał największe zyski), muszą wynosić maksymalnie 25% kwoty pożyczki oraz 30% kwoty pożyczki w skali roku. Wprowadzone zmiany prawne powodują, że pożyczki domowe nie będą dla firmy tak rentowne, jak dotychczas. Co w takim razie zamierza lider rynku?

Oferta hybrydowa wyjściem z sytuacji

Dotychczas Provident nie był postrzegany jako firma udzielająca pożyczek online. Na pierwszym miejscu zawsze stawiano kontakt z klientem oraz usługi w domu. Sytuacja ma się jednak zmienić już na wiosnę. Jak czytamy na oficjalnej stronie Providenta, celem na przyszły rok jest poszerzenie oferty hybrydowej, która będzie dostępna zarówno poprzez kanały tradycyjne, jak również internet. Dzięki temu firma chce jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby klientów i dopasowywać swoje produkty do ich potrzeb. Wyrazem wprowadzonych zmian ma być nowe logo oraz rozbudowana strategia komunikacyjna. Czy działania Providenta przełożą się na oczekiwane korzyści? Dowiemy się już niedługo.

Brak komentarzy

Dodaj opinie

Szybkie pożyczki