W bankach coraz drożej – skutki ustawy podatkowej

Podatek bankowy

Wraz z początkiem lutego b.r. weszła w życie ustawa nakładająca na banki, SKOK-i, firmy pożyczkowe i ubezpieczeniowe podatek w wysokości 0,44 proc. wartości aktywów rocznie. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów, skutki wprowadzenia podatku bankowego najmocniej odczuli klienci.

Jaki podatek zapłacą instytucje finansowe?

Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych zobowiązuje banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz firmy pożyczkowe do wnoszenia podatku w wysokości 0,44 proc. wartości ich aktywów rocznie. Wartość aktywów wolna od podatku jest uzależniona od rodzaju instytucji finansowej. W przypadku banków i SKOK-ów wynosi ona 4 mld zł, firm ubezpieczeniowych – 2 mld zł, a firm pożyczkowych – 200 mln zł. Bank Gospodarstwa Krajowego został całkowicie zwolniony od podatku.
Bank Gospodarstwa Krajowego

Za zmianę zapłacą klienci

Wprowadzenie podatku bankowego miało z założenia przynieść Państwu dochód na finansowanie wydatków pokrywanych z budżetu państwa (takich jak program 500 plus czy obniżenie wieku emerytalnego). Po dwóch miesiącach funkcjonowania nowego prawa widać jednak, że banki przerzuciły koszty zwiększonego podatku na klientów. Część banków (np. PKO BP) podniosła opłaty jeszcze przed wejściem w życie nowego prawa, pozostałe instytucje już zapowiedziały zwiększenie marży od kredytów hipotecznych oraz prowizji za prowadzenie konta i korzystanie z kart płatniczych.

Co zrobić, gdy bank podnosi opłaty

Zgodnie z prawem banki muszą powiadomić swoich klientów o zmianie opłat na dwa miesiące przed ich wprowadzeniem. Klienci, którzy nie zgadzają się na nowe zasady, mogą wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym. Przed podjęciem tak radykalnej decyzji warto jednak przeczytać dokładnie treść dokumentu i sprawdzić, czy niskie opłaty za prowadzenie rachunku nie były wynikiem promocji, na którą się zgodziliśmy podpisując umowę. Wbrew obiegowym opiniom zmiana konta bankowego nie jest ani trudna, ani uciążliwa. Wystarczy, że pójdziemy do oddziału, w którym chcemy uruchomić rachunek, a bank zajmie się za nas wszystkimi formalnościami.

Brak komentarzy

Dodaj opinie

Szybkie pożyczki