Wielke zmiany w branży pożyczek pozabankowych

Nadzor nad rynkiem finansowym

Z dniem 11 marca wchodzą w życie znowelizowane przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, które wiążą się z istotnymi zmianami dla firm pożyczkowych. Najważniejszą z nich jest wprowadzenie limitu kosztów pozaodsetkowych udzielanych pożyczek. Nowe regulacje mają za zadanie chronić konsumentów przed nieuczciwością niektórych pożyczkodawców.

Co dla firm pożyczkowych oznacza zmiana ustawy?

Przede wszystkim należy podkreślić, iż do tej pory limity kosztów pożyczek dotyczyły wyłącznie oprocentowania. Natomiast firmy pożyczkowe mogły zarabiać na innych kosztach, w tym na popularnych przedłużeniach terminu spłaty zobowiązania.

Limit całkowitych kosztów pożyczek

Obecnie Ustawodawca wprowadza ograniczenie obejmujące nie tylko oprocentowanie, ale również wszelkie inne opłaty i prowizje związane z pożyczką. Od tej pory koszty pozaodsetkowe nie będą mogły być wyższe niż 25% kwoty udzielonej pożyczki oraz nie będą mogły przekroczyć 30% kosztów w stosunku rocznym. Ponadto suma wszystkich kosztów nie będzie mogła przewyższyć kwoty, którą pożyczkodawca wypłacił konsumentowi.

Limity dla przedłużających

Kolejną zmianą, jaką niesie ze sobą znowelizowana ustawa, jest nałożenie limitów w przypadku przedłużenia oraz rolowania zadłużenia. Jeśli bowiem pożyczkobiorca będzie chciał zaciągnąć kolejną pożyczkę przed upływem 120 dni od wypłaty pierwszej, to koszty maksymalne nie będą mogły przekroczyć pierwotnego limitu.

Co dla klientów oznacza zmiana ustawy?

Zasadniczym celem nowelizacji ustawy jest ochrona interesów konsumentów. Zmniejszą się bowiem całkowite koszty pożyczek, na których do tej pory firmy pożyczkowe najlepiej zarabiały. Nowe przepisy wymuszą na pożyczkodawcach zmianę swojej oferty produktowej pod kątem dostosowania jej do obowiązujących limitów.

Brak komentarzy

Dodaj opinie

Szybkie pożyczki