Zmiany w kredytach studenckich

kredyt studencki kredyt gotówkowy wniosek o kredyt

Jak podaje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od sierpnia tego roku wejdą w życie nowe zasady przyznawania kredytów studenckich. O dodatkowe fundusze będą mogły się ubiegać osoby, które dopiero złożyły podanie o przyjęcie na studia. Zwiększyła się również kwota wypłacanych co miesiąc świadczeń.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, regulujące zasady przyznawania kredytów studenckich, wchodzi w życie 15 sierpnia br. Dokument wprowadza zmiany dotyczące m.in. terminu składania wniosków oraz wysokości comiesięcznej raty kredytu.

Kto może się ubiegać o kredyt studencki?

Zgodnie z nowymi przepisami wniosek o kredyt studencki mogą składać nie tylko osoby posiadające status studenta lub doktoranta, lecz także absolwenci szkół średnich, którzy dopiero ubiegają się o przyjęcie na studia. Zmianie uległy także terminy składania wniosków. W tym roku można je składać od 15 sierpnia do 15 października (a nie jak dotychczas 15 listopada). Ostateczny termin zawierania umów skrócono z 31 marca do 31 grudnia 2016, co oznacza, że osoby, które otrzymają kredyt, dostaną pieniądze wraz z wyrównaniem szybciej niż miało to miejsce do tej pory.

Ile wynosi rata kredytu?

Przed wprowadzeniem nowych przepisów, studenci mogli się ubiegać o wypłatę stałej comiesięcznej raty w wysokości 600 lub 800 zł. Teraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowiło uelastycznić kwotę wypłacanych świadczeń. Osoby korzystające z kredytów studenckich będą mogły otrzymywać comiesięczną ratę kredytu w wysokości 400, 600, 800 lub 1000 zł. Dodatkowo studenci otrzymają możliwość zmiany przyznanej im kwoty w czasie trwania umowy.

Ile wynosi miesięczny dochód na osobę, który umożliwia skorzystanie z kredytu?

Czynnikiem, który decyduje o przyznaniu kredytu studenckiego, jest wysokość dochodu na osobę w rodzinie. W tym roku akademickim osoby, które chcą się ubiegać o pomoc banku w finansowaniu studiów, muszą wykazać dochód na poziomie maksymalnie 2500 zł/osobę. Co więcej, bank zweryfikuje czy wnioskodawca kredytu posiada zabezpieczenie na jego spłatę. Zgodnie z rozporządzeniem w kolejnych latach wysokość dochodu uprawniająca do otrzymania kredytu będzie ustalana przez Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego na podstawie wniosków, które wpłynęły w poprzednim roku akademickim.

Brak komentarzy

Dodaj opinie

Szybkie pożyczki