Kalkulator kredytu hipotecznego

Kalkulator kredytów hipotecznych to wyjątkowo proste narzędzie umożliwiające porównanie najlepszych opcji pozyskania środków na zakup mieszkania lub domu, a także innych nieruchomości. Uruchamiany z reguły w całości, polega na przelaniu całej kwoty na rachunek sprzedającego. W przypadku, gdy jest on przeznaczony na budowę, zostaje na ogół uruchamiany w transzach, a odsetki są naliczane od wykorzystanej kwoty. Większość banków oferuje ten produkt ze zmiennym oprocentowaniem; tylko w nielicznych może ono być stałe. Wariant pierwszy oznacza, że w przypadku podwyżki stóp przez RPP, wielkość comiesięcznej spłaty będzie rosła. Wariant drugi, jest dostępny tylko w ograniczonym zakresie. Opłacalność każdej z możliwych opcji można błyskawicznie sprawdzić korzystając z naszej aplikacji.

Porównanie ofert kredytów hipotecznych

Korzystanie z tego kalkulatora kredytów hipotecznych jest bardzo proste. Wystarczy podać takie dane jak wartość nieruchomości, wysokość potrzebnych środków, czas, w jakim planujemy uregulować całość zobowiązania oraz rodzaj rat. Następnie, na podstawie najbardziej aktualnych danych z wszystkich banków, specjalnie opracowany program oblicza ratę kredytu hipotecznego na kupno domu lub mieszkania. Wyniki są wyświetlone w postaci rankingu, w kolejności od najniższej do najwyższej raty. Dodatkowo podawane są również najważniejsze informacje ogólne dotyczące każdej oferty. Po zapoznaniu się z nimi, potencjalny klient może sprawdzić szczegółowe warunki tych ofert, które uzna za najbardziej atrakcyjne. Użytkownicy tej aplikacji nie podejmują żadnych zobowiązań; został ona stworzona wyłącznie dla ich wygody i szybkiego dostępu do informacji.

Kalkulator hipoteczny online to aplikacja adresowana do osób poszukujących optymalnego, najbardziej opłacalnego wariantu pozyskania środków na uzupełnienie wkładu własnego. Określając całość wymaganej kwoty należy pamiętać o wszystkich potrzebnych nakładach finansowych związanych z przejmowaniem na własność nieruchomości. Są one niebagatelne. Obejmują opłatę za ustanowienie hipoteki, czyli dokonanie wpisu w księdze wieczystej prowadzonej przez sąd. Dla nieruchomości nieposiadających jeszcze księgi wieczystej, konieczne jest jej założenie. Istotną pozycją są również koszty notarialne, czyli wynagrodzenie notariusza oraz podatek od czynności cywilnoprawnych plus podatek VAT. Potrzebne środki przekraczają tym samym wartość obiektu. Do tego dochodzą jeszcze wydatki związane z jej wykończeniem lub remontem, w przypadku tych z rynku wtórnego. Dlatego też, oprocentowanie kredytu hipotecznego na zakup mieszkania czy domu bądź też budowę ma kolosalne znaczenie.

Należy pamiętać, że jego istotnym składnikiem jest marża, czyli zysk banku. Jej wysokość zależy od kilku czynników. Rolę odgrywa tutaj cel, na który zamierzamy przeznaczyć pozyskane środki, wysokość wkładu własnego, waluta, w jakiej zaciągamy zobowiązanie i indywidualna sytuacja kredytobiorcy, włącznie z jego wiekiem. Oceniając zdolność potencjalnego klienta, bank bierze pod uwagę nie tylko jego miesięczne dochody, ale również miejsce zatrudnienia. Warunki dla osób prowadzących działalność gospodarczą są w wielu bankach bardziej rygorystyczne. Istotna jest również wiarygodność, oceniana na podstawie dotychczasowej historii regulowania zobowiązań finansowych.

Wkład własny decyduje nie tylko o wysokości marży. Od tego, ile pieniędzy udało nam się zaoszczędzić, uzależniona jest przede wszystkim decyzja o przyznaniu brakujących środków. Porównanie kredytów hipotecznych podaje informacje dotyczące wymagań poszczególnych banków. Minimalna wysokość to dziesięć procent, ale na finansowanie dziewięćdziesięciu procent wartości nieruchomości decyduje się niewiele instytucji. Większość z nich wymaga wkładu własnego w wysokości co najmniej dwudziestu procent. Oczywiście, im więcej własnych środków możemy zaangażować, tym większą mamy szansę na niższą marżę. Jest to możliwe, ponieważ teoretycznie zwiększony udział własny obniża ryzyko ponoszone przez kredytodawcę. Dodatkowo, marża może być zwiększona lub zmniejszona w zależności od stabilności dochodów klienta. Korzystając z kalkulatora kredytu hipotecznego można sprawdzić jak wysokość wkładu własnego wpłynie na koszt pozyskania środków w różnych bankach.

Dodatkowo, standardowa marża może zostać obniżona, jeżeli klient decyduje się na korzystanie lub już korzysta z dodatkowych usług danego banku. Może to być z konto osobiste, różnego rodzaju programy oszczędzania lub karty debetowe. Warto również dokładnie sprawdzić, czy umowa zagwarantuje stałą wysokość marży, czy też w określonych warunkach może ona ulec zmianie. Taka zmiana, czyli mówiąc wprost podwyższenie, może okazać się niezbyt miła niespodzianką. Przede wszystkim, należy jednak mieć świadomość, że niska marża a niskie oprocentowanie to nie to samo. Sprawdzając najlepsze kredyty hipoteczne należy dokładnie przeczytać informacje dotyczące różnego rodzaju zniżek i promocji, ponieważ mogą one mieć charakter czasowy.

Osoby poniżej 35 roku życia, chcące zrealizować swoje potrzeby lokalowe, z pewnością zainteresuje wsparcie, jakie można uzyskać w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych”. Liczba chętnych do skorzystania z tego programu stale rośnie. Zmieniają się również propozycje banków adresowane do osób nabywających swoje pierwsze lokum. Pomimo ustawowych ograniczeń, takich jak limit ceny za metr kwadratowy oraz limit powierzchni nabywanej nieruchomości skorzystanie z tego programu może znacznie obniżyć koszt inwestycji. Warto zatem rozważyć rezygnację z kilku metrów czy poszukać tańszego developera, aby spełnić wymagane warunki i tym samym skorzystać z pomocy państwa w spłacie zaciągniętego długu. Sprawdzając tani kredyt hipoteczny, osoby kwalifikujące się do tego programu nie powinny zapominać o uwzględnieniu możliwych korzyści w swoich symulacjach.

Pomimo, że wyliczenia zdolności kredytowej w każdym banku mogą się nieco różnić, pewne ogólne zasady są takie same. Osoba samotna, zarabiająca średnią krajową, czyli obecnie nieco ponad 3800 złotych brutto może liczyć na otrzymanie środków w wysokości prawie 250 tysięcy i opłacać maksymalną ratę w wysokości około 1350 złotych, pod warunkiem, że nie ma żadnych innych zobowiązań. Korzystając z kalkulatora raty kredytu hipotecznego, należy pamiętać, że w przypadku rodziny z dziećmi, w której każde z rodziców również zarabia średnią krajową, możliwa do uzyskania kwota będzie mniejsza niż dwukrotność tej, na jaką może liczyć osoba samotna.

Szybkie pożyczki